• EEN MOOIE ZOMERAVOND

  Het was op een mooie zomeravond van begin juli 1933, toen een groepje jongens onder de lantaarnpaal tegenover het winkeltje van Weyel in de 2e Emmastraat in Enschede stonden en op het idee kwamen om een voetbalclub op te richten.
  Deze jongens waren o.a. H. van Dijk, A.S. Brunink, G. Schonewille, Wietse Bos en nog vele anderen. Maar ja, als men een vereniging wil oprichten moet men beschikken over een bestuur om op 14 juli een oprichtingsvergadering te beleggen, welke gehouden zou worden ten huize van R. Brunink aan de Bloemendaalstraat 6.
  De heer H. van Dijk stelde voor, “Zullen we de oprichtingsdatum op 17 juli vastleggen?”. Iedereen ging hiermee accoord en zo werd dan U.D.I. opgericht.
  Ook ging men accoord met de clubkleuren rood en wit, welke door Aiko Bruning werd voorgesteld. Het werd een rood shirt met witte kraag en witte manchetten, een witte broek en horizontaal rood-wit gestreepte kousen. Later zijn het effen rode kousen geworden met een witte boord.

  beginbestuur

  Bestuursleden uit de beginperiode v.l.n.r. G. Koelman, G. Schonewille, H. Scheggetman, E. van Kesteren, R. Klein, H. Vos,
  J. Woudsma, F. v.d. Scheer, H. Schonewille.

  HIERAAN WAS HET VOLGENDE VOORAF GEGAAN:

  In de (z.g. Drentse) buurt waar U.D.I. werd opgericht, bestond in die tijd ook nog een andere straatclub genaamd Vios. Deze club bestond grotendeels uit spelers die ook reeds lid waren van een andere (officiële) voetbalvereniging, die tijdens de zomeravonden wedstrijden speelde tegen andere straat(buurt)clubs. Enkele jongens uit de buurt wilden ook graag lid worden van dit Vios doch men kreeg nul op het rekest daar men in Vios-kringen de mening was toegedaan dat men reeds spelers voldoende had. Deze jongens besloten toen zelf een club op te richten en zo ontstond uiteindelijk de v.v. U.D.I. Niet veel later speelden U.D.I. en Vios nog een wedstrijd tegen elkaar die door laatstgenoemde werd gewonnen. De naam U.D.I. is afkomstig van ons Erelid Aiko Brunink en betekent “Uitspanning Door Inspanning” en niet zoals men later wel een kon horen in Enschede, “Uitsluitend Drentse Inwoners”. Als bestuur werd gekozen de heren H. Vos (voorzitter), F. v.d. Scheer (secretaris) en G. Schonewille (penningmeester). Hiermee was de oprichting van U.D.I. een feit en moest worden uitgezien naar een terrein en contact worden opgenomen met een bond die toen in Enschede gevestigd was n.l. de A.V.B.H. (Arbeiders Voetbalbond Holland). Alles verliep naar wens en de vereniging kon medehuurder worden van het voetbalterrein van de voetbalvereniging De Laares, dat gelegen was bij de Sahara aan de spoorlijn Enschede-Hengelo, de z.g. Derde Hoogte, en van de bond kregen wij bericht dat de vereniging werd toegelaten. U.D.I. beschikte toen reeds over 2 elftallen en in competitieverband speelden wij wedstrijden tegen Lindenhof, v.v. de Laares, V.V.T., de Spartacus en nog een club uit Overdinkel. Het begin was zeer hoopgevend en U.D.I. eindigde samen met V.V.T. op een gedeelde bovenste plaats. In de daarop volgende beslissingswedstrijd kreeg het 1e elftal een 2-1 nederlaag te slikken zodat V.V.T. de reis naar Amsterdam (die hieraan verbonden was) mocht maken voor het spelen van een wedstrijd tegen Westen.

   

  oprichtingselftal

  Het oprichtingselftal 1933/1934 toen we nog in de AVBH speelden staand v.l.n.r. F. vd Scheer, W. Bos, K. Visser, A. Post, W. Koelman H. Weijdijk, R. Schonewille, G. Schonewille, G. Wennink,
  zittend v.l.n.r. A. Brunink, B. Visser, J. de Vries, J. Kleine, H. Neef, M. Moes.

  WAT BETREFT DE ORGANISATIE VAN DIE “PRACHTBOND” A.V.B.H. HET VOLGENDE.

   

  Naarmate de competitie vorderde kwamen er meer ongeregeldheden. Het bestuur bleek namelijk uit onbekwame bestuurders te bestaan en men maakte meer propaganda voor een bepaalde politieke partij dan voor de voetbalsport. Op hun vergaderingen die meestal in een confectiefabriek werden gehouden, ging het dan ook erg rumoerig toe en kwam het dan ook wel eens voor dat een bestuurslid bij de kraag werd gepakt en buiten de confectiefabriek werd gezet. Reglementen waren er niet en alle besluiten op een vergadering genomen werden weer teniet gedaan. Als bijvoorbeeld de beslissingswedstrijd tegen V.V.T., een vereniging die er een gewoonte van maakte om spelers van andere verenigingen in haar elftal op te stellen tegen een vergoeding van een paar flesjes bier. Ook in deze wedstrijd was dit weer het geval en in strijd met het genomen besluit dat enkele dagen tevoren was genomen.
  Nadat de wedstrijd met 2-1 was verloren, hebben wij onmiddellijk protest aangetekend, maar zoals reeds vermeld, alles stond op losse schroeven en het protest werd afgewezen daar de heren bestuursleden mededeelden dat het nergens beschreven stond. Ja, het ging er soms vreemd aan toe in de A.V.B.H.. Zo werden er op een zondagmorgen aan de Schietbaanweg selectiewedstrijden gehouden door deze bond en hiervoor waren ook onze spelers A. Post en J. de Klein uitgenodigd. Uit de beste spelers zou een elftal geformeerd worden die een wedstrijd zouden spelen tegen het Westen.
  Voor deze gelegenheid kregen de spelers van het A-elftal witte shirts met een rode ster erop zoals dat bij de A.V.B.H. te doen gebruikelijk was. Bij het betreden van het terrein bleek tot ieders verbazing dat onze speler J. de Kleine het shirt binnenste buiten had aangetrokken en zodoende de ster was verdwenen. Het bestuur van de A.V.B.H. was hierover zeer verbolgen maar De Kleine verweerde zicht met U.D.I. is een neutrale vereniging en wij hebben met de A.V.B.H. smoesjes niet te maken. Een paar dagen later ontving ons bestuur een schrijven van deze bond die de houding van speler De Kleine ten zeerste afkeurde en verzocht ons bestuur hem voor drie maanden te schorsen. Het antwoord dat U.D.I. een neutrale vereniging is en dat men zijn leden niet verplichten kan om een symbool van de A.V.B.H. te dragen en dat e.e.a. voor kennisgeving werd aangenomen.

   

  Tevens meende men dat het niet wenselijk was om nog langer lid van de A.V.B.H. te blijven en besloot men onmiddellijk te bedanken. U.D.I. toen al uitgegroeid tot 4 elftallen moest dus uitzien om in een andere en betere voetbalbond te komen, wat dan ook lukte. In het voorjaar van 1934 werd een verzoek gericht tot de Twentse Voetbalbond om te worden toegelaten. Het bestuur werd toen uitgenodigd op een bestuursvergadering van de T.V.B., die gehouden werd in café Centraal, met medeneming van de ledenlijsten en het kasboek van de penningmeester.
  Hier kwam o.a. naar voren dat enkele spelers voor een andere vereniging waren uitgekomen en derhalve overschrijving dienden aan te vragen. Op 8 augustus 1934 ontvingen wij van de T.V.B. het bericht dat wij als lid werden toegelaten en hiermee was het voortbestaan van U.D.I. een feit geworden.