• Technische commissie

  Technische commissie

   

  De hoofddoelstelling van V.V. UDI is het beoefenen en bevorderen van het voetbal in de meeste brede zin. Met andere woorden:

   

  1. Het voor iedereen mogelijk maken om het voetbalspel als wedstrijdsport op zowel prestatief als recreatief niveau te beoefenen.
  2. Het creëren van een optimale omgeving voor de ontwikkeling c.q. het gebruiken van de individuele voetbalkwaliteiten van alle actieve leden, ieder op zijn eigen niveau.
  3. Het bevorderen van het gevoel van verbondenheid van alle leden van de V.V. UDI.

   

  De Technische commissie (TC) is in het bijzonder gericht op de tweede doelstelling.

   

  Wij zijn van mening dat V.V. UDI moet streven naar een zo hoog mogelijk niveau van de jeugdopleiding, zodat we daar later de vruchten van kunnen plukken m.b.t. tot onze selectie elftallen bij de senioren, zonder dat we in een scenario moeten komen spelers te gaan aantrekken.

  Dit een heel goed mogelijk door het aanstellen van goed opgeleide trainers & coaches met als doel:

  -          Het verbeteren van de individuele voetbalkwaliteiten, waardoor ook de teamprestatie beter wordt.

  -          Spelen in de hoogst haalbare niveaus in de competitie, waardoor ook een hoog weerstandsniveau wordt bereikt.

  Taken commissie TC:

  De TC heeft als taak;
  - Op de hoogte blijven van het functioneren van de trainers/leiders
  - Voorstellen doen met betrekking tot aanstelling en ontslag van trainers aan het bestuur
  - Voorstellen doen met betrekking tot het voetbaltechnische beleid en richtlijnen voor prestatieteams
  - Het ontwikkelen en uitvoeren van een intern scoutingsysteem

  De TC vergadert tenminste 6x p/j om een aantal beleidstechnische zaken op voetbalgebied onder de loep te nemen.
  Voorstellen, visies, beslissingen en beleidswijzigingen van de commissie worden, via notulen en/of mondeling ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd.
  Voorstellen dienen door het hoofdbestuur goedgekeurd te worden.